Årets drottning märkes: ⬤ GRÖN

Västgötahonung erbjuder produkter av hög kvalité från regionen. Genom samarbete kan vi erbjuda honung från en varierande fauna som skog, slätt, äng och kust.

Utöver traditionell honung finns flytande, smaksatt, sorthonung och honung med olika blandningar.

Under säsong finns nyslungad honung, av många ansedd som den bästa. Flera av medlemmarna är anslutna i antingen KRAV eller Sigill.

Bina flyger mellan olika blommor och samlar nektar och pollen. Samtidigt utför de ett pollineringsarbete genom att föra pollen från hanblommornas ståndare till honblommornas pistiller. Utan bin skulle skördarna av många växter minska kraftigt.

Den nektar bina samlar in omvandlar de till honung, som egentligen är binas vinterfoder. Biodlaren tar hand om honungen och ger bina socker som vinterfoder. Honung är basen för svensk biodling. Mer om honung kan Du läsa under fliken honung.

Samhällsekonomiskt är värdet av binas pollineringsarbete större än honungsvärdet. En del biodlare tar betalt för att pollinera odlingar, men mycket av pollineringsarbetet sker också genom att en odlare har turen att ha en bigård i närheten. Mest värdefullt är binas pollineringsarbete för den som odlar bär, frukt eller klöverfrö till utsäde. För åkerböna, oljeväxter och frilandsgurka är inte pollinering nödvändig, men odlaren får ett tillskott till skörden om det finns god pollinering på odlingen. 2009 gjorde Jordbruksverket en utredning om binas pollineringsvärde och vad som skulle hända om Sverige förlorade ett stort antal bisamhällen. Utredningen kan Du hitta här.

Bina producerar också vax. Ett bisamhälle ger ett överskott på ½ kg till 1 kg vax per år. Bivax har en mångsidig användning bland annat används den som ingrediens i salvor och krämer. Det går också att göra vaxljus, som ser vackra ut och lämnar en frisk doft där de står.

Från bina kan man också hämta pollen, propolis, bigift och drottninggelé. Utvinningen av dessa produkter är liten i Sverige, men utomlands kan dessa produkter ha samma betydelse som honung har för oss.

 

 

 

Genom att köpa svensk honung bidrar du till att naturen omkring dig pollineras och grönskar!