Följande foldrar togs fram i Biprojekt Västra Götaland under 2008-2011:

  • Honung
  • Smaksatt honung
  • Sorthonung
  • Nyslungad honung
  • Pollen

Foldrarna innehåller information om nyttan med honung samt beskriver på ett utförligt sätt vad skillnaderna mellan de olika begreppen är. De finns att köpa till en kostnad av 50 öre styck + moms.

Föreningens medlemmar kan köpa etiketter till förmånligt pris.
Övriga kan köpa universaletiketten UTAN Västgötahonungs logga.