Västgötahonung ekonomisk förening

Tanken på att bilda en förening för förvärvsbiodlare kom när vi såg hur populära de kursdagar var som handlade om rationell biodling. Vi märkte också att vi kunde ha stor nytta av att byta erfarenheter av varandra.  När kurserna var slut kontaktade vi Kooperativ utveckling, som det hette då och där fick vi hjälp med att genomföra några möten för att diskutera vad vi ville göra. Det kom fram vid dessa möten att vi inte skulle vara ett alternativ till SBR utan ett komplement och att vi på olika sätt skulle stödja biodlare som ville utveckla sin biodling kommersiellt, och föreningen skulle kunna göra affärer.

1999 bildades Västgötahonung ekonomisk förening av 15 biodlare, vi hade då fått hjälp med stadgar mm av Kooperativ utveckling. Vi satsade på gemensamt ägd utrustning för att medlemmarna skulle kunna processa sitt egna vax så att de inte behövde lämna vax på vaxfabrikerna, och därmed undvika Apistanrester i vaxet. Vi hade goda kontakter på Länsstyrelsen och vi kunde genom dem anordna studieresor och kurser.  Gemensamma inköp har gjorts och från firma Graze i Tyskland har vi importerat gjutformar och annan utrustning för framställning av vaxmellanväggar och slungor. Parallell import av Apidéor fick vi sluta med efter protester från generalagenten. Genom projekt Västgötahonung fick föreningen möjlighet att ta fram varumärke, etiketter och inköpa en etikettskrivare. Genom köpa in en stor mängd av gemensamma grundetiketter som vi sedan kompletteringstrycker på egen skrivare blir priset lågt. Vid en studieresa till Tyskland upptäckte vi en glasburk för 125g honung som vi började köpa in från Tyskland, importen av denna burk har nu tagits över av en redskapshandlare.

Föreningens ambition är att vara en medlemsstyrd organisation som är till nytta och stöd för medlemmarna, biodling är ett ensamt arbete och att ha kollegor i samma situation är för många värdefullt, uppskattat är ”hemma hos” besöken på sommaren och vår sammankomst på hösten när arbetet med bina är klart.