Regler för Västgötahonungs ekonomisk förenings varumärkesanvändare

· Livsmedelsverkets bestämmelser ska följas

· Vattenhalten ska kontrolleras och vara under 19%

· Egenkontrollprogram ska finnas

· Honungen ska produceras av medlemmar och komma från gamla Skaraborgs län eller ha kupor placerade där.

· Märkning av Bäst före datum ska göras enligt EU:s regler. Hållbarheten får som längst anges till 24 månader efter tappning

· Batch-kod ska finnas och kan vara datummärkningen

· Varumärkesanvändare ska vara medlem i Västgötahonung ekonomisk förening

· Styrelsen har rätt att frånta medlem rätten att använd varumärket. Medlem har rätt att överklaga till föreningsstämman

· Styrelsen har rätt att medge undantag förutsatt att det gynnar föreningens målsättning