Välkommen att bli medlem i Västgötahonung ek. förening!

Här vill vi helt kort informera Dig om föreningen.

Genom ditt medlemskap är du del av en ekonomisk förening, dvs. ett kollektivt ägt företag med registrerat varumärke. Vi förväntar oss därför att du vill ta ansvar och bidra till att föreningen ska fungera och utvecklas.

Du har möjlighet att köpa etiketter med föreningens varumärke. För att den honung som säljs med föreningens varumärke ska hålla en god kvalitet har vi vissa regler. De olika etiketterna finns på föreningens hemsida.

Blankett för medlemsanmälan får genom att kontakta ordf. Gunvor Torstensson, gunvor@ledetjarpas.se

Medlemsregistret finns här på hemsidan dels för att underlätta kontakter mellan medlemmarna, dels som en del av medlemmarnas marknadsföring. Du väljer själv om du vill finnas med. Enligt lagen om GDPR måste vi få ditt godkännande att få lägga ut ditt namn och dina kontaktuppgifter.

När styrelsen fått din skriftliga anmälan och behandlat din ansökan får du blanketter att fylla i och en faktura på medlemsinsatsen, 2000kr, som ska betalas inom 30 dagar. Årlig serviceavgift tillkommer för att täcka gemensamma administrativa kostnader. Den betalas av samtliga medlemmar. Beloppet fastställs av årsstämman.

Övrig information:

Föreningens medlemmar har möjlighet att hyra marknadsställningar och utrustning för vaxhantering och gjutning av mellanväggar.

Förutom flera olika typer av etiketter med föreningens varumärke finns broschyrer, kassar etc. att köpa.
Du kan även beställa egen designade etiketter.

Föreningen är medlem i Lokalproducerat i Väst.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen