Bestämmelser gällande Pollineringsfonden

Västgötahonung ek. förening är ägare av Pollineringsfonden för biodlare i Västra Götaland fr.o.m. den 22 mars 2021.

Syftet med fonden är att stödja och synliggöra småskaliga biodlare som bedriver sin honungsproduktion hantverksmässigt.

Styrelsen för Västgötahonung ek. förening ska

· Ansvara för försäljning av sedan tidigare framtaget locksigill ” Västra Götalands biodlare”

· Ansvara för information till samtliga styrelser i de fyra biodlardistrikten inom VG-regionen så att alla biodlare inom Västra Götaland som uppfyller uppsatta villkor har möjlighet att använda locksigillet på sina honungsburkar.

· I kostnaden för varje sigill ingår en avgift på 25 öre.

· Dessa 25 öre avsätts till en s.k. fond, ”Pollineringsfonden”

· Pollineringsfonden ska stödja forskning, försök och arbete som rör pollinerande insekter

· Utdelning ur fonden sker årsvis förutsatt att summan uppgår till minst 2500kr

· Förslag på stipendiater på stipendiater ska inhämtas från ordförandena de fyra distrikten senast den 31 augusti till info@vastgotahonung.com

· Stipendiat utses av styrelsen för Västgötahonung

· Styrelsen äger rätt att återkalla tillstånd att använda locketiketten vid misstanke om att inte villkoren uppfyllts.


REGLER FÖR ANVÄNDARE AV LOCKSIGILLET VÄSTRA GÖTALANDS BIODLARE

· Honungen kommer från egna bin

· Inga kemiska bekämpningsmedel används i biodlingen utöver de som är godkända för ekologisk biodling

· Honungen har inte vid något tillfälle uppvärmts över 35 grader

· Försäljningen sker till konsument eller till butik som säljer till konsument