Pågående förstudie

Vi är för närvarande engagerade i en förstudie där vi definierar vår identitet och utvecklar strategier för hur vi i framtiden ska bygga och marknadsföra vårt varumärke.

Syftet med förstudien är att utforska hur vi kan skapa en enhetlig och professionell kommunikation kring vårt varumärke i nästa steg. Målet är att (efter projektets avslutande) ha utarbetat en genomtänkt plan för hur vi på bästa sätt ska kunna bygga ett starkt varumärke internt och externt för Västgötahonung.

De områden som vi fokuserar på i förstudien inkluderar vår identitet, som kommer att presenteras i en lättläst brandbook. Vi kommer även att genomföra studiebesök hos liknande varumärken och använda dessa som underlag för att definiera vår egen varumärkes- och försäljningsstrategi. Dessutom kommer vi att undersöka hur vi kan skapa en hemsida som är strukturerad på bästa sätt.

Förstudien finansieras av Leader Nordvästra Skaraborg och Europeiska unionen. Leader stöttar idéer som bidrar till lokal utveckling i linje med deras strategi och genomförs enligt leadermetoden.

Förstudien finansieras av
Leader Nordvästra Skaraborg och Europeiska unionen.
Leader stöttar idéer som bidrar till lokal utveckling i linje med deras strategi och genomförs enligt leadermetoden.